Водоочисна установка блочно-модульного комплексу «Флокфіл»

Водоочисна установка
 блочно-модульного комплексу «Флокфіл»

 

Сфера застосування.
БМК «Флокфіл» застосовується для очищення скидних вод від нафтопродуктів, масел, завислих речовин та колоїдних органічних речовин з застосуванням методів флокуляції, біокоагуляції, флотації та біофільтрації.

Опис установки.
Потужність БМК «Флокфіл» від 1 до 7 м3/годину.
Установка "Флокфіл" складається з наступних блок-модулів:
- флокулятор-флотатор;
- відстійник;
- фільтр-біофільтр двоступеневий, з завантаженням модифікованим полімерним фільтруючим матеріалом та біопрепаратом, що містить мікроорганізми-деструктори нафтопродуктів, жирів та інших органічних забруднень.

Опис технології.

Скидні води надходять до камери флокуляції флотатора, в яку через бак-дозатор вводиться розчин флокулянту (коагулянту, надлишкового мулу та інше). Одночасно до флотатора подається стиснуте повітря.

Введення флокулянту та стислого повітря у флотатор сприяють прискоренню та якісному проведенню процесу флотації, збільшенню потужності та ефективності БМК «Флокфіл».

З блоку флотації скидні води надходять самопливом до блоку відстоювання, де відбувається процес розподілу фаз.

З блоку відстоювання скидні води надходять самопливом на двоступеневий фільтр-біофільтр, наповнений відповідним синтетичним або природним гранульованим фільтруючим матеріалом, який також служить для закріплення мікроорганізмів-деструкторів органічних забруднень.

Скидні води, очищені від основної маси забруднень мікроорганізмами-деструкторами в фільтрі-біофільтрі I ступеню та профільтровані від надлишкової біомаси в фільтрі-біофільтрі II ступеню, самопливом відводяться до резервуару очищених вод.

Ефективність очистки на БМК «Флокфіл» складає:
- по нафтопродуктам – 93 – 98 %;
- по маслам – 97 – 99 %;
- по завислим речовинам – 92 – 98 %;
- БСК5 – 75 – 85 %;
- ХСК – 60 -65 %.

Очищена вода може скидатися до міської каналізації або використовуватись повторно в технологічних процесах мийки автомобілів, деталей ескалаторів тощо.