Водоочисна установка блочно-модульного комплексу «Браво»

Водоочисна установка
блочно-модульного комплексу «Браво»

Сфера застосування.

БМК «Браво» застосовується для очищення та знезараження господарчо-побутових стічних вод і технологічних розчинів.

Опис установки.

Потужність одного БМК «Браво» становить: 10–20, 40–80, 100–200 м3/добу.

Установка  БМК «Браво" складається з наступних блок-модулів:
- преаератор-біокоагулятор;
- біореактор І ступеню;
- біореактор ІІ ступеню;
- вторинний відстійник;
- біофільтр І ступеню;
- біофільтр ІІ ступеню;
- блок знезараження;
- аеробний стабілізатор осаду.
В залежності від якості вихідних вод деякі блоки можуть вилучатися.

Опис технології.

Стічні води надходять до преаератора-біокоагулятора, де відбувається їх насичення повітрям та дозування флокулянту. Далі стічні води самопливом надходять в біореактор І ступеню та біореактор ІІ ступеню, де відбувається процес біологічної очистки за допомогою вільно плаваючої мікрофлори.  Після біореактора ІІ ступеню стічні води самопливом надходять у вторинний відстійник, де відбувається розподіл фаз.

В біофільтрах І ступеню та ІІ ступеню відбувається деструкція та поглинання білків, жирів, вуглеводів, поверхнево-активних речовин (ПАР), аміаку та аміносполук бактеріями, водоростями, найпростішими, які знаходяться як у вільноплаваючому стані (біореактори І та ІІ ступенів, вторинний відстійник) так і в імобілізованому стані (біофільтри І та ІІ ступенів). Значна кількість забруднень осідає в результаті флокуляції продуктів мікробного метаболізму.

Зворотний активний мул з вторинного відстійника подають за допомогою ерліфта в біореактори І ступеню для покращення процесу очищення стічних вод, надлишковий – в аеробний стабілізатор осаду.

Біофільтри І та ІІ ступенів періодично промивають для видалення надлишкової біоплівки. Із біофільтра ІІ ступеню стічні води подаються в блок знезараження.

Ефективність очистки на БМК «Браво» складає:
- по завислим речовинам – 98 %;
- БСК5 – 97 %;
- ХСК – 95 %;
- фосфору – 48 %;
- азоту амонійному – 65 %.