Статьи

1. Коцарь Е.М., Диренко А.А. Технологи и оборудование для переработки и утилизации осадков промышленных и коммунальных сточных вод. – Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, спеціальний випуск. – 2005. – С. 115-118.

Читать статью>>

2. Коцарь Е.М., Диренко А.А. Очистка загрязненных дождевых и талых вод // СОК (сантехніка, опалення, кондиціювання). – 2005. - № 3 (15). – С. 12-14.

Читать статью>>

3. Диренко А.А., Коцарь Е.М. Использование высших водных растений в практике очистки сточных вод и поверхностного стока // СОК (сантехніка, опалення, кондиціювання). – 2006. - № 4 (28). – С. 12-15.

Читать статью>>

4. Диренко А.А. Обезвоживание осадков сточных вод // СОК (сантехніка, опалення, кондиціювання). – 2006. - № 7 (31). – С. 22-25.

Читать статью>>

5. Діренко Г.О. Водовідведення від котеджів // Особняк (архітектурно-будівельний журнал). – 2006. - № 1 (40). – С. 103.

Читать статью>>

6. Коцарь Е.М., Диренко А.А. Загрязненные возвратные воды: проблемы и методы их решения // Отопление. Водоснабжение. Вентиляция + кондиционеры. – 2004. - № 3. – С. 46-47.

Читать статью>>

7. Діренко Г.О. Характеристика поверхневого стоку з урбанізо-ваних територій та його вплив на стан водних об`єктів і екологічну ситуацію // Екологія і ресурси. – 2007. – Вип. 16. – С. 73 – 79.

Читать статью>>

8. Діренко Г.О. Проблема впровадження очисних споруд поверхневого стоку з урбанізованих територій // VI Міжнародна науково-практична конференція “Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення” : Зб.наук.ст. у 2-х т. Т.1/ УкрНДІЕП. – Х.: Райдер, 2010. – с. 91 – 295

Читать статью>>

9. Діренко Г.О. Визначення нормативних якісних і кількісних харак-теристик поверхневого стоку при проектуванні очисних споруд // Водне господарство України. – 2008. – №6. – С. 28–36.

Читать статью>>

10. Дослідження формування поверхневого стоку в місті Києві // Екологія і ресурси. – 2007. – Вип. 17. – С. 81 – 94.

Читать статью>>

11. Удод В.М., Діренко Г.О. Вирішення проблеми екологічної безпеки навколишнього середовища при очистці поверхневого стоку з урбанізованих територій // Екологічна безпека та природокористування. – Київ, 2008. – № 1. – С. 86 – 97.

Читать статью>>